سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

خدیجه صانعی دهکردی – رئیس گروه مهندسی زراعی دفتر فنی و مهندسی سازمان آب و برق خوزستان،
علی کاشانی – استاد بازنشسته دانشگاه شهید چمران اهواز
سیاوش شریفی – مدیر عامل شرکت دزفام جنوب

چکیده:

رودخانه ها شریان های اصلی حیات کلیه سازه های آبی محسوب می شوند . حفاظت و بهره برداری بهینه و همچنین حراس ت از بستر و حریم آنها از مهم ترین مسئولیت های وزارت نیرو می باشد . به علت نزدیکی سازه های تغذیه کننده از آب رودخانه و زمی ن های کشاورزی اطراف رودخانه نیاز بهیک برنامه ریزی علمی جهت حفظ و حراست از این سازه ها اجتناب ناپذیر است.از دیدگاه بسیاری از دانشمندان، ویتور گراس می تواند بعنوانیک راه حل عملی و کم هزینه جهت کنترل فرسایش و حفاظت خاک به رو ش آسان و ارزان در مناطق گرم و خش ک و نیمه خشک در سطح کلان مطرح باشد . این گیاه تا کنون به طور موفقیت آمیزی جهت کنترل و تثبیت سراشیبهای سست سواحل، مسیلها، بزرگرا ه ه ا، حریم راه آهن، زیر ساختهای راهها ودیوارهای شیبدار و سست اطراف سدها مورد استفاده قرار گرفته است . خصوصیات منحصر به فرد فی زیولوژی ،مورفولوژی و اکولوژی ویتور باعث سازگاری آن به دامنه وسیعی از شرایط آب و هوایی شده است . در حال حاضر
ویتور گراس جهت دستیابی به اهدافی چون موارد فوق در بیش از ۱۲۰ کشور جهان از جمله اسپانیا، پرتقال ،ایتالیا و استرالیا، هند و چین استفاده می شود . با توجه به لزوم استفاده از این گیاه در تثبیت سواحل وآبخیزداری حوزه های سدهای استان برآن شدیم تا به تولید و تکثیر این گیاه بپردازیم، لیکن علی رغم جستجوی بسیار، این گیاه در کشور خودما نیافت نشد .پس ا زآن به همتیکی از مشاورین سازمان آب و برق خوزستان ،تعداد ۱۰ بوته با زحمت و مشکلات بسیار از آمریکای جنوبی وارد اهواز شده، اکنون نیز در حال بررسی روند رشد وتکثیر از طری ق تقسیم ریشه است . مقاله زیر به بیان خصوصیات منحصر به فرد ویتور و بخشی از فعالیت انجام شده در سازمان آب و برق خوزستان می پردازد . با توجه به تحقیقات انجام شده طی سه سا ل ا خی ر در استان خوزستان مشخص شد ک لیه شر ایط ایده آل جهت رشد مناسب و استفاده وسیع از ویتور گراس در راستای اهداف مورد نظر در استان فراهم است.