مقاله امکان بعد پنجم و نظريات مربوط به آن (بررسي و سنجش علمي- فلسفي) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در حكمت و فلسفه از صفحه ۶۱ تا ۸۲ منتشر شده است.
نام: امکان بعد پنجم و نظريات مربوط به آن (بررسي و سنجش علمي- فلسفي)
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بعد
مقاله بعد انبساط (ماکروميک)
مقاله مکان
مقاله فوق فضا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طاهري سيدصدرالدين
جناب آقای / سرکار خانم: كلباسي اشتري حسين
جناب آقای / سرکار خانم: بانكي پورفرد اميرحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مقاله با بررسي نظريات مختلف ابعاد در رياضي و فيزيک، امکان وجود بعدي سواي ابعاد رايج را با استدلال هاي فلسفي ثابت کرده و به ارایه راه حل عبور از محدوديت ذهني براي درک ابعاد فراخ تر پرداخته است و به طور ويژه با دلايل و شواهد مختلف، بعد «انبساط» يا «ماکروميک» (macromic) را به عنوان بعد پنجم جهان معرفي مي‌کند. اين بعد مربوط به ميزان بزرگي يا کوچکي شي است و بستگي به «مقیاس» (scale) آن دارد. در واقع، تفاوت اشيا از لحاظ نگاه ماکروسکوپيک (macroscopic) و ميکروسکوپيک (microscopic) که بشر از ديرباز با آن آشنا بوده است، مربوط به اين بعد از ماده است. نتايج برخاسته از فرض ابعاد بيش از سه بعد مي تواند در عرصه مسایل فلسفي و عرصه هاي مرتبط با آن در ديگر حوزه ها تاثيرگذار باشد که به بيش از چهل مورد از آن ها در انتهاي مقاله فهرستوار اشاره شده است.