سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش سازگاری با کم آبی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رضایی – عضو هیات علمی موسسه تحقیقات برنج کشور
رضا اسدی – عضو هیات علمی موسسه تحقیقات برنج کشور
ابراهیم امیری – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
معتمد – استادیار دانشگاه گیلان

چکیده:

مناطق زیادی از اراضی زراعی استان مازندران از شوری آب و کاهش عملکرد ناشی از آن رنج می برند . به منظور بررسی امکان استفاده از این آبها در شرایط کم آبی، یافتن ارقام مقاوم به شوری وهمچنین اثرات سطوح مختلف شوری بر عملکرد ارقام اصلاح شده و پر محصول برنج این آزمایش به صورت فاکتوریل بر پایه طرح بلوک کامل تصادفی با دو فاکتورارقام مختلف برنج و سطوح مختلف شوری آب در درمعاونت موسسه تحقیقات برنج کشور – آمل به اجرا در آمد . نتایج نشان داد شوری آب تا EC=2 ds/m ارتفاع برنج تغییری نمی کند ولی با افزایش میزان شوری ارتفاع کاهش پیدا می کند ارقام نسبت به شوری های مختلف عکس العمل متفاوتی را نشان می دهند . متوسط آستانه کاهش عملکرد ارقام اصلاح شده شوری آب ۱ / ۳ds/m می باشد . مقاوم ترین ارقام و به همین نحو الویت کاشت ارقام مختلف ندا ، ساحل نعمت و کادوس است این در حالیست که ارقام دشت خزر و فجر حساس ترین ارقام می باشند