سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی خوردگی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سیدروح الله حسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران، دانشکده فنی، گروه مهندسی متال
سعیدرضا ا… کرم – استادیار دانشگاه تهران، دانشکده فنی، گروه مهندسی متالورژی و مواد
احمدعلی آماده – استادیار دانشگاه تهران، دانشکده فنی، گروه مهندسی متالورژی و مواد

چکیده:

ترکیبات عناصر نادر خاکی به عنوان ممانعت کننده های خوردگی زیست سازگار و جایگزین کرومات ها مورد توجه قرار گرفته اند . در این تحقیق نتایج حاصل از آزمایش های پلاریزاسیون DC ،
پتانسیل مدار باز و همچنین تست های کاهش وزن نشان دادند که اکسید عناصر نادر خاکی می تواند به عنو ان ممانعت کننده در سیستم های فلزی حاوی مس و آهن در محلول کلرید سدیم مورد استفاده قرار گیرد . بر اساس این آزمایش ها به نظر می رسد غلظت مناسب ممانعت کننده برای بازدارندگی فلز مس توسط عناصر نادر خاکی۲۰۰ ppm در محلول ۰٫۶ M کلرید سدیم باشد . در این غلظت کارایی با زدارنده بر اساس تست کاهش وزن برابر ۴۶ % می باشد . افزایش غلظت از این میزان باعث کاهش نرخ خوردگی نخواهد شد . همچنین در غلظت ۱۰۰۰ ppm از اکسید عناصر نادر خاکی در محلول ۰٫۶ M کلرید سدیم میزان ممانعت از خوردگی فولاد ساده کربنی ۷۶ % بر اساس تست کاهش وزن است . هرچند که غلظت بهینه ممانعت کننده برای این فولاد ۵۰۰ ppm می باشد و غلظت های بالاتر تاثیر کمی بر روی میزان بازدارندگی دارد . اکسید عناصر نادر خاکی روی مس احتمالاً به صورت کاتدی و بر روی فولاد ساده کربنی به شکل بازدارنده مختلط ( کاتدی و آندی ) عمل می کنند .