سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حسین منتظری کردی – بخش برق، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس
محمد حسین میران بیگی – بخش برق، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس
بهزاد مشیری – بخش برق و کامپیوتر، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه تهران

چکیده:

آشکارسازی زودرس سرطان جهت درمان بموقع اهمیت بسزایی دارد و این موضوع تا کنون یکی از محورهای تحقیقاتی روز دنیا بوده است. در سالهای اخیر، مشاهده شده است که برخی از سرطانها روی غلظت مولکولهای معینی در خون تاثیر می گذارند، و امکان تشخیص زودرس سرطان را با تحلیل طیف جرم خون فراهم می سازد. تکنیکهای متنوعی برای تحلیل منحنی طیف جرم توسعه یافته است، و از آنها برای آشکارسازی سرطانهای پروستات، تخمدان، سینه، پانکراس، کلیه، کبد و روده بزرگ استفاده می شود. در این مقاله یک روش جدید بر مبنای استفاده از معیار فیشر جهت استخراج پیکهای منتخب طیف جرمی خون برای آشکارسازی نمونه سرطانی ارایه می گردد. نتایج بدست آمده نشان می دهد که استفاده از معیار فیشر، امکان تشخیص سرطان را از روی نمونه های طیف جرم خون بخوبی فراهم می سازد.