مقاله امکان توليد کمپوست و ورمي کمپوست از ضايعات چغندرقند مصرفي در کارخانه قند که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در علوم غذايي و تغذيه از صفحه ۴۶ تا ۵۳ منتشر شده است.
نام: امکان توليد کمپوست و ورمي کمپوست از ضايعات چغندرقند مصرفي در کارخانه قند
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله درجه رسيدگي کمپوست
مقاله ضايعات چغندرقند
مقاله کمپوست
مقاله کود آلي
مقاله ورمي کمپوست

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هنرور مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: سماوات سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: داوودي محمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: کريمي خاطره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: ضايعات چغندرقند که در بخشي از کارخانه به صورت غير اصولي روي هم جمع گرديده و خصوصيات نامطلوبي از قبيل بوي نامطبوع و اختلاط با مواد آهکي در آن مشاهده مي گردد، همواره به عنوان يک معضل زيست محيطي در صنايع قند مطرح بوده که با صرف هزينه آن را دفع مي نمايند. لذا اين طرح به منظور بررسي امکان توليد کمپوست و ورمي کمپوست از ضايعات چغندرقند مصرفي در کارخانه قند قزوين به مرحله اجرا در آمده است.
مواد و روش ها: جهت عمل کمپوستينگ ابتدا مواد فوق در ابعاد مناسب در محيط باز بر روي هم تلنبار گرديد و اعمال لازم از قبيل هوادهي، تنظيم رطوبت و کنترل دما در طول دوره فراوري به مرحله اجرا گذاشته شد. با توجه به نتايج آزمايش، دماي بسترهاي کمپوست به علت فعاليت شديد ميکروارگانيسم ها شروع به افزايش نمود به طوري که ميزان آن در ابتدا به بيش از ۶۰ درجه سانتيگراد رسيد و سپس دو ماه از شروع آزمايش دما به تدريج کاهش يافت و در نهايت معادل دماي محيط گرديد. به منظور بررسي و کنترل کيفي کمپوست توليدي آزمايشات تعيين درجه رسيدگي کمپوست نيز انجام گرديد.
يافته ها: با مقايسه نتايج آزمايش با شاخص هاي استاندارد درجه رسيدگي کمپوست، محصول توليدي از نظر شاخص هاي تغييرات دما، درصد جوانه زني بذر تره تيزک و نسبت آمونيم به نيترات در محدوده خيلي بالغ قرار گرفت. همچنين ورمي کمپوست توليدي نيز از لحاظ درجه رسيدگي در محدوده خيلي بالا قرار گرفت.
نتيجه گيري: ورمي کمپوست توليدي در مقايسه با کمپوست حاصل از ضايعات چغندر قند، از لحاظ خصوصيات شيميايي داراي کيفيت مطلوب تري گرديد، به طوري که به ترتيب ميزان فسفر و شوري در ورمي کمپوست نسبت به کمپوست، به ميزان سه برابر افزايش و به نصف تقليل يافته است. غلظت عناصر روي و ازت نيز افزايش نشان داده است.