سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین کنگره علوم باغبانی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محسن رضایی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا ؛ عضو شرکت مهندسی گلدیس فسا (فارس

چکیده:

با افزایش سطح زیر کشت گلخانه ها در سطح ایران و با توجه به اینکه ارقام موجود تولیدی کشور های خارجی می با شند با توجه به امکانات وپتانسیل موجود در ایران هنوز به عنوان وارد کننده این بذور می با شیم با توجه به سیاست کلی کشور در بی نیاز کردن کشور درتمامی امور ؛ و جلوگیری از خروج ارز و کار آفرینی در سطح کشور ؛ امکان تولید بذر های گلخانه ای یکی از اهداف تولید در کشور باید با شد مقاله زیر به عنوان دریچه ای نو برای تولید بذر در داخل کشور می با شد به دلیل اهمیت موضوع به طور آزمایشی در گلخانه های شرکت مهندسی گلدیس شهرستان فسا اقدام به تولید بذر نمودیم که برخی صفات ظاهری میوه مذکور به لحاظ بازار پسندی جذاب نبود به لحاظ کار آفرینی ؛ و اقتصادی بودن این مبحث مقاله زیر سعی بر ارائه راهکار های جدید ونوین برای تولید بذر در داخل کشور دارد .