مقاله امکان جايگزيني تانن بجاي خاک رس در فرآيند تکثير مصنوعي فيل ماهي (Huso huso) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در شيلات از صفحه ۱۰۵ تا ۱۱۰ منتشر شده است.
نام: امکان جايگزيني تانن بجاي خاک رس در فرآيند تکثير مصنوعي فيل ماهي (Huso huso)
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تانن
مقاله خاک رس
مقاله فيل ماهي
مقاله Huso huso

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني سيدحميد
جناب آقای / سرکار خانم: نظامي بلوچي شعبانعلي
جناب آقای / سرکار خانم: خارا حسين
جناب آقای / سرکار خانم: علي محمدي سيدعلي اكبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
فيل ماهي (Huso huso) بزرگترين ماهي خاوياري درياي خزر مي باشد. با توجه به طولاني بودن سن بلوغ و از بين رفتن مکان هاي تخم ريزي، تکثير مصنوعي اين ماهيان در سال هاي اخير رواج يافته است. يکي از مراحل تکثير مصنوعي فيل ماهي مرحله رفع چسبندگي تخم ها بوسيه سوسپانسيون خاک رس مي باشد که زماني طولاني از روند تکثير مصنوعي را شامل مي شود. تانن ماده اي است که مي تواند به عنوان جايگزين مناسب مطرح باشد. به همين دليل در فصل تکثير مصنوعي سال ۱۳۸۷ از سه عدد مولد ماده فيل ماهي استفاده شد. پس از تخم کشي و تکثير مصنوعي تخم هاي لقاح يافته هر مولد به ۸ قسمت تقسيم شده و در قالب يک تيمار (تانن به ميزان ۰٫۶۲۵ گرم در ۱٫۲۵ ليتر آب) و يک شاهد (سوسپانسيون ۱۰ درصد خاک رس) و هر کدام با چهار تکرار مورد شستشو قرار گرفتند. بر اساس نتايج به دست آمده مدت زمان شستشو براي تيمار تانن ۱٫۵ دقيقه ولي براي خاک رس ۴۵ دقيقه بود. درصد لقاح در مرحله گاسترولا، درصد قارچ زدگي، درصد تفريخ و درصد بازماندگي لارو تتا زمان جذب کيسه زرده داراي اختلاف معني دار بين گروه تيمار و شاهد بود. بنابراين با جايگزيني تانن به جاي خاک رس ضمن صرفه جويي در زمان و هزينه، صدمه کمتري به تخم هاي لقاح يافته وارد مي شود.