سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی حبوبات

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

علی رهنمایی تک – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
شاهین واعظی – بانک ژن گیاهی ملی ایران
علی اکبر شاه نجات بوشهری – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران( کرج).
جواد مظفری – دکتر استاد یار پژوهشی بخش تحقیقات ژنتیک و ذخایر توارثی موسسه تحقیقات اص

چکیده:

با وجود اهمیت حبوبات و بویژه لوبیا، فعالیتهای اصلاحی زیاد بر روی آن انجام می گیرد که اساس این تحقیقات شناسایی تنوع ژنتیکی موجود می باشد، که توسط ارزیابی های مختلف و بیشتر بصورت مزرعه ای انجام می شود. با توجه به نیاز این روش به زمان، هزینه، نیروی کار و مزرعه زیاد، امکان دارد که با جایگزینی ارزیابی گلخانه ای بتوان تا حد زیادی در این موارد صرفه جویی کرد و همینطور از شرایط کنترل شده تری برای بهبود ارزیابی ها بهره گرفت. در این تحقیق۵۰ نمونه از لوبیای چیتی موجود در کلکسیون بانک ژن گیاهی ملی ایران را در دو محیط مزرعه ای و گلخانه ای ارزیابی کرده و نتایج مربوط به صفات کمی را توسط آزمون مان-ویتنی و نتایج صفات کمی را توسط آزمون کی دو، باهم مقایسه گردید. مشخص گردید که برای صفات کمی این امکان جایگزینی به طور کلی وجود ندارد اما برای بیشتر صفات کیفی و برخی از صفات کمی این امکان وجود دارد.