سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش ملی گرانش و کیهان شناسی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سهراب راهور – دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

حرکت سیارت نسبتا بزرگ حول ستارگاه با جرم خورشید و کمتر از آن باعث حرکت جزئی ستاره حول مرکز جرم مشترک می شود. برای حالتی که صفحه مدار سیاره عمود بر راستای دید ما باشد، استفاده از اثر دوپلر برای کشف سیاره به کار نمی آید. در این کار استفاده ازریزهمگرایی گرانشی برای کشف سیارات با مدار ذکر شده پیشنهاد شده است. حرکت سیاره حول ستاره ی مادر باعث نوعی حرکت نوسانی ستاره حول مرکز جرم مشترک شده و در نتیجه اثری شبیهاختلاف منظر معکوس بر روی منحنی نوری آن به جا خواهد گذاشت. در این کار امکان رصد سیارات برای ستارگاه هسته کهکشان و کهکشان آندرومدا با استفاده از شبیه سازی مونته – کارلو مورد بررسی قرار می گیرد.