مقاله امکان سنجي آموزش از راه دور از طريق اينترنت براي کتابداران شاغل در کتابخانه هاي مرکزي دانشگاه هاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي مستقر در شهر تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در مديريت اطلاعات سلامت از صفحه ۱۴ تا ۲۲ منتشر شده است.
نام: امکان سنجي آموزش از راه دور از طريق اينترنت براي کتابداران شاغل در کتابخانه هاي مرکزي دانشگاه هاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي مستقر در شهر تهران
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله امکان سنجي ها
مقاله کتابداري و اطلاع رساني
مقاله کتابداران
مقاله وزارت بهداشت
مقاله کتابخانه هاي پزشکي
مقاله اينترنت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرجي زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: علي بيك محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: جمشيدي روح انگيز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: با ظهور تکنولوژي هاي نوين و ايجاد مراکز آموزش مجازي، آموزش و يادگيري الکترونيکي جاي خود را در مراکز آموزشي باز کرده است. اين مقاله امکان ارايه آموزش از طريق اينترنت را براي کتابداران شاغل در کتابخانه هاي مرکزي دانشگاهي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي مستقر در شهر تهران مورد بررسي قرار داده است.
روش بررسي: روش پژوهش پيمايشي- توصيفي بوده است. داده ها از طريق پخش ۴۴ پرسش نامه بين کتابداران شاغل در کتابخانه هاي مرکزي دانشگاه هاي وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي مستقر در شهر تهران در مرداد و شهريور ۱۳۸۷ گردآوري شدند. براي تعيين اعتبار، محتواي اين پرسش نامه از نظر استادان و ساير کارشناسان فن گذرانده شد و براي تعيين روايي از ضريب Cronbach’s alpha 15 نمونه، که به صورت تصادفي از جامعه انتخاب شده بودند، استفاده شد. داده ها با نرم افزار آماريSPSS  و با استفاده از تکنيک هاي آمار توصيفي به دست آمده اند.
يافته ها: ۹۵ درصد کتابداران به شرکت در دوره هاي آموزش از طريق اينترنت علاقه مند بوده اند. پايگاه هاي اطلاعاتي بيشترين و کتابخانه مجازي کمترين موضوع هاي تجربه شده براي دسترسي به اطلاعات بودند. وب سايت هاي آموزشي بيشترين و گفتگو کمترين آمار را در زمينه روش هاي مورد نظر براي ارايه آموزش داشتند. ۷۱ درصد کتابداران تاييد کردند که کتابخانه آن ها آمادگي لازم براي ايجاد دوره ها را دارند. ۲۱ درصد از آن ها تخصيص بودجه به کتابخانه هايشان را براي برگزاري اين دوره ها تاييد کردند. بيشتر پاسخگويان به «رده بندي چند برچسبي» عدم آشنايي و به «مديريت دانش» آشنايي نسبي و به «مهارت هاي اوليه کامپيوتر» آشنايي کامل داشتند. همچنين به موضوع «حفاظت رسانه نوري» علاقه کم، به «وب ۲» علاقه متوسط و به «سيستم هاي پايگاه هاي اطلاعاتي» علاقه زياد نشان دادند. موافق نبودن بالا دستان، عدم اطمينان به اعتبار اين دوره ها، مشکلات فني، سرعت پايين خطوط اينترنت از مشکلات بيان شده، توسط کتابداران بود.
نتيجه گيري: کتابخانه هاي مرکزي دانشگاه هاي وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي در شهر تهران امکانات بالقوه و قابليت هاي لازم براي برگزاري دوره هاي آموزش کتابداري و اطلاع رساني از طريق اينترنت را دارند.