مقاله امکان سنجي ايجاد شبكه سراسري خريد كتاب و مجله در كتابخانه هاي مركزي دانشگاه آزاد اسلامي: راهيابي به مديريت هماهنگ خريد منابع که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در مديريت بهره وري (فراسوي مديريت) از صفحه ۱۵۳ تا ۱۹۰ منتشر شده است.
نام: امکان سنجي ايجاد شبكه سراسري خريد كتاب و مجله در كتابخانه هاي مركزي دانشگاه آزاد اسلامي: راهيابي به مديريت هماهنگ خريد منابع
این مقاله دارای ۳۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دانشگاه آزاد اسلامي
مقاله کتابخانه هاي مرکزي
مقاله خريد منابع
مقاله مديريت منابع
مقاله امکان سنجي
مقاله خريد کتاب
مقاله شبکه سراسري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دوستدار يحيي
جناب آقای / سرکار خانم: حميدي محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش باهدف دستيابي به مديريت هماهنگ در بخش خريد کتاب و مجله واز طريق سنجش همزمان امکان ايجاد شبکه سراسري خريد کتاب و مجله در بين کتابخانه هاي مرکزي دانشگاه آزاد اسلامي دست به سنجش نظرات و شرايط کتابخانه هاي مرکزي زده شد، و ضمن استفاده ازپرسشنامه، اطلاعات مفيدي در خصوص توانمندي کنوني و آمادگي آنان در پذيرش شبکه فوق بدست آمد. نتايج حاصله از بررسي نشان داد که (۷۲٫۵درصد) کتابخانه هاي مرکزي بين (۵-۱ نفر) نيروي انساني و مابقي آنها بيش از (۶) نفر نيرو دارند. اعتبارات زيادي در کتابخانه هاي دانشگاه جهت خريد منابع ساليانه موجود است. تجهيزات مناسبي نيزدر زمينه رايانه (۱۰۰درصد) و چاپگر (۸۸٫۷ درصد) وجود دارد، ولي در مورد ساير تجهيزات وضعيت همه کتابخانه ها در حد يکسا ني نيست. رابطه بين رشته تحصيلي مديران کتابخانه ها وتمايل به ايجاد شبکه با (۷۳٫۸درصد) در زمينه تحصيلات کتابداري تاييد شد. ولي وجود ارتباط بين مدرک تحصيلي و ايجاد شبکه خريد کتاب رد شد. مساله تاثير شبکه بر مديريت خريد دقيقتر و تعامل بيشتر کتب و مجلات و در نتيجه استفاده بهتر از فضاي کتابخانه ها مورد توافق کتابخانه ها بود. کتابخانه ها مديريت خريد منابع را به دليل کمبود (۶۰درصدي) فضاي نگهداري اطلاعات در حال حاضرضروري دانستند. بنابراين در کل جهت امکان سنجي، عناصر جانبي مرتبط با شبکه نيز شناسايي و تحليل شدند و عناصر اصلي مرتبط با فرضيه هاي پژوهش نيز، مثل تجهيزات، نيروي انساني، بودجه و فضا با بيش از (۵۰ درصد) نظرات مثبت ارزيابي شدند. لذا ايجاد شبکه خريد موجب مديريت علمي منابع در حال تهيه مي گردد و بر استفاده بهتر از تجهيزات و هدفمندکردن آن، تقليل کمي نيروي انساني اين بخش، هدايت صحيح بودجه و جلوگيري از افزايش مخازن کتب بوسيله خريد منابع غير ضروري تاثيرگذار است.