مقاله امکان سنجي اکستروژن مقاطع واگرا بر اساس روشهاي تئوري و عددي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در فرآيندهاي نوين ساخت و توليد از صفحه ۳ تا ۱۰ منتشر شده است.
نام: امکان سنجي اکستروژن مقاطع واگرا بر اساس روشهاي تئوري و عددي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اکستروژن مقاطع واگرا
مقاله حدبالا
مقاله گسترش جريان به کنار
مقاله المان محدود

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مكارمي ميثم
جناب آقای / سرکار خانم: ابري نيا كارن
جناب آقای / سرکار خانم: بشارتي گيوي محمدكاظم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اکستروژن مقاطع بزرگ با توجه به مسايل فني و اقتصادي توليد همواره با مشکلاتي مواجه بوده است. يکي از راههاي توليد چنين قطعاتي گسترش جريان مواد به کناره ها و طراحي قالب هايي با ابعاد بزرگتر از بيلت اوليه است. براي اين منظور يک فرمولاسيون جديد بر اساس تئوري حد بالا ارايه شده است. ميدان سرعت سينماتيکي مجاز براي هندسه تغيير شکل مفروض تعريف شده است. با استفاده از اين فرمولاسيون اکستروژن مقاطع مستطيلي داراي ابعاد بزرگتر از بيلت اوليه براي نخستين بار مورد تحليل قرار گرفته اند. مقادير فشار اکستروژن تحت تاثير متغيرهاي فرايند براي مسايل فوق الذکر بدست آمدند. نتايج نشان مي دهند که توليد اين مقاطع با قالب هاي پيشنهادي امکان پذير مي باشند. در مرحله بعدي اين فرايند به کمک روش اجزا محدود مورد بررسي قرار گرفت و در پايان نتايج بدست آمده با يکديگر مقايسه شدند نتيجه کار انطباق نزديکي بين روشهاي مورد بررسي را نشان مي دهد.