مقاله امکان سنجي تجميع تيپ روستاهاي جلگه اي به منظور توسعه پايدار در گيلان با تاکيد بر نگرش مديران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در نگرش هاي نو در جغرافياي انساني (جعرافياي انساني) از صفحه ۶۷ تا ۸۶ منتشر شده است.
نام: امکان سنجي تجميع تيپ روستاهاي جلگه اي به منظور توسعه پايدار در گيلان با تاکيد بر نگرش مديران
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله امکان سنجي
مقاله تجميع
مقاله تيپ روستا
مقاله توسعه پايدار
مقاله ديدگاه مديران
مقاله جلگه گيلان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مولايي هشجين نصراله
جناب آقای / سرکار خانم: پوررمضان عيسي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تجميع تيپ روستاهاي بخش جلگه اي گيلان با هدف تغيير شيوه سکونت روستاييان اين محدوده از حالت پراکنده به نيمه پراکنده و به منظور کاهش مسايل و مشکلات عديده اين روستاها و فراهم نمودن بستري مناسب براي الگوي جديد استقرار در قالب برنامه ريزي توسعه کالبدي و به منظور دستيابي به توسعه پايدار روستايي است. از اين رو پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردي و مبناي روش آن توصيفي – تحليلي ميباشد. اطلاعات موردنياز اين پژوهش از طريق روشهاي اسنادي و مطالعات ميداني به صورت تکميل پرسشنامه تخصصي مديران از سه ناحيه جلگه اي شرق، مرکزي و غرب گيلان بدست آمده است. نتايج اين پژوهش نشان ميدهد که ديدگاه مديران در زمينه تجميع تيپ روستاها با توجه به اثرات، نتايج و پيامدهاي آن در روستاهاي جلگه اي، مثبت و امکانپذير است ولي با توجه به ساختار اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي روستاهاي اين نواحي و موانع فرهنگي و اجتماعي موجود در سر راه آن، اين برنامه در کوتاه مدت و يا ميان مدت عملي و امکانپذير نمي باشد. فرهنگ سازي، تهيه و تدوين قوانين و مقررات، حمايت مسوولين و دولت و استفاده از تجارب و نظريات متخصصين و کارشناسان امر برنامه ريزي توسعه روستايي از جمله راهکارها و اقداماتي است که ميتواند مقدمات اجراي اين برنامه را فراهم و روند عملي شدن آن را تسريع نمايد.