مقاله امکان سنجي تخمين غلظت رسوب معلق رودخانه اي با استفاده از متغيرهاي کيفي آب که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در آب و خاك (علوم و صنايع كشاورزي) از صفحه ۱۶۸ تا ۱۷۵ منتشر شده است.
نام: امکان سنجي تخمين غلظت رسوب معلق رودخانه اي با استفاده از متغيرهاي کيفي آب
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رسوب معلق
مقاله حوزه آبخيز جنگلي
مقاله خصوصيات کيفي آب
مقاله مدل سازي هيدرول

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي سيدحميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: يغمايي هيوا
جناب آقای / سرکار خانم: قاسم پوري سيدمحمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه سنجش متغيرهاي کيفي آب براي مديريت جامع منابع آبي بسيار ضروري است. يکي از مهم ترين مولفه هاي کيفي آب رسوبات معلق مي باشد که اثرات مهمي بر سلامت محيط زيست دارد. از آن جا که سنجش غلظت رسوب معلق زمان بر و هزينه بردار است، لذا در اين پژوهش سعي گرديد، تا قابليت مدل سازي ارتباط غلظت رسوبات معلق و برخي متغير هاي زوديافت و ارزان کيفي آب، مورد بررسي قرار گيرد. براي اين منظور تعداد ۶۱ نمونه آب طي آبان ۱۳۸۶ تا تير ۱۳۸۷ به صورت انتگراسيون عمقي از رودخانه حوزه آبخيز جنگلي – آموزشي دانشگاه تربيت مدرس به عنوان نماينده اي از شرايط حاکم بر منطقه جنگلي شمال کشور طي شرايط مختلف هيدرولوژيکي تهيه و کليه متغيرهاي کيفي آب به انضمام غلظت رسوب معلق اندازه گيري شد. سپس ارتباط بين متغيرهاي کيفي مورد بررسي و رسوب معلق با استفاده از مدل هاي مناسب بررسي گرديد. برترين مدل ها، حاصل برقراري ارتباط ميان غلظت رسوبات معلق با کدورت در شرايط دبي پايه، جريان سيلابي و دوره برداشت معدن شن و ماسه، با قلياييت در شرايط دبي پايه و با فسفات در شرايط سيلابي با ضريب تبيين به ترتيب بيش از (p=0.006) 0.264، (p=0.018) 0.088 و (p=0.001) 0.987 و خطاي تخمين کم تر از ۷۸ درصد بود. از مدل هاي به دست آمده مي توان جهت سنجش غلظت رسوبات معلق در شرايط مختلف هيدرولوژيکي بهره برد.