مقاله امکان سنجي تشکيل تعاونيهاي مشاوره براي توانمندسازي تعاونيهاي توليد استان خراسان رضوي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در شهريور و مهر ۱۳۸۸ در تعاون از صفحه ۲۱ تا ۴۵ منتشر شده است.
نام: امکان سنجي تشکيل تعاونيهاي مشاوره براي توانمندسازي تعاونيهاي توليد استان خراسان رضوي
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تعاوني مشاوره
مقاله خراسان رضوي
مقاله امکان سنجي
مقاله تعاونيهاي توليد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قرباني محمد
جناب آقای / سرکار خانم: دريجاني علي
جناب آقای / سرکار خانم: حسن پور ابراهيم
جناب آقای / سرکار خانم: خالدي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: ترشيزي محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه وجود تعاونيها و يا شرکتهاي مشاوره در کنار تعاونيها در بهبود و ارتقاي دانش بخش تعاون نقش ويژه اي ايفا مي کند، زيرا مشاوره موثر بخش کليدي فرايند سياستگذاري محسوب مي شود….