مقاله امکان سنجي سياست هاي انگيزشي اجرايي پروژه بين المللي ترسيب کربن ايران در راستاي توانمندسازي جوامع محلي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در اقتصاد و توسعه كشاورزي (علوم و صنايع كشاورزي) از صفحه ۳۲۳ تا ۳۳۴ منتشر شده است.
نام: امکان سنجي سياست هاي انگيزشي اجرايي پروژه بين المللي ترسيب کربن ايران در راستاي توانمندسازي جوامع محلي
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله امکان سنجي
مقاله سياست انگيزشي
مقاله ترسيب کربن
مقاله خراسان جنوبي و روش آنتروپي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسن نژاد مريم
جناب آقای / سرکار خانم: كهنسال محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: قرباني محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مقاله با استفاده از داده هاي مقطع زماني ۲۱۰ عضو پروژه ترسيب کربن در استان خراسان جنوبي و بهره گيري از روش آنتروپي، سياست ‎هاي انگيزشي اجرايي پروژه ترسيب کربن در راستاي توانمندکردن جوامع محلي را مورد بررسي قرار داده است. نتايج نشان داد که سياست توسعه و ترويج استفاده از انرژي هاي نو براي پخت و پز و استحمام و غيره به منظور کاهش بوته کني و تخريب مراتع (سياست سازمان محور) در اولويت اول و سياست جريمه هاي نقدي براي روستاييان در ازاي کندن بوته ها و چراي مراتع بيش از دامنه بحراني (سازمان محور) در اولويت آخر مي باشند، همچنين سياست آموزش محور ارايه آموزش و تسهيلات به زنان و افراد فقير و سياست سازمان محور ارايه خدمات و تسهيلات براي جايگزيني دام هاي سبک به جاي دام سنگين به ترتيب بيشترين و کمترين تاثير را بر بهبود وضعيت خانوارها دارند. با توجه به يافته ها، بهره گيري از سياستهاي پيشنهادي براي ايجاد انگيزه هاي لازم در جوامع محلي براي موفقيت پروژه ترسيب کربن پيشنهاد شد.