مقاله امکان سنجي شکل گيري سامانه منطقه اي در اکو که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان و پاييز ۱۳۸۷ در مطالعات اوراسياي مركزي از صفحه ۱۲۳ تا ۱۴۲ منتشر شده است.
نام: امکان سنجي شکل گيري سامانه منطقه اي در اکو
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اکو
مقاله منطقه
مقاله منطقه گرايي
مقاله سامانه منطقه اي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مستقيمي قمي بهرام
جناب آقای / سرکار خانم: قوام ملكي حميدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
دگرگوني هاي ساختاري در روابط بين الملل پس از پايان جنگ سرد، جهان را وارد مرحله انتقالي با ويژگي هاي تازه کرده است. اين تحول باعث شده تا همکاري هاي منطقه اي در نقاط گوناگون جهان اهميت بيشتري پيدا کند. به گونه اي که، موفقيت در ايفاي نقش موثر و سازنده در مناطق پيراموني هر کشور را مي توان مقدمه ورود موفقيت آميز آن کشور در عرصه جهاني به حساب آورد. در عين حال موفقيت در سياست هاي منطقه اي نه تنها تابعي از تدبير هر يک از کشورهاي منطقه، بلکه مستلزم مشارکت کليه کشورهاي منطقه در فرآيند منطقه گرايي است. منطقه گرايي نيز در بستر يک سامانه منطقه اي امکان پذير مي گردد. با عنايت به اينکه سازمان همکاري اقتصادي (اکو) مهم ترين و فراگيرترين سازمان منطقه اي است که ايران در آن عضو است، در اين مقاله درصدد هستيم تا با به دست دادن معيارهايي نظري، امکان شکل گيري سامانه منطقه اي در چارچوب اکو را مورد سنجش قرار دهيم. به اين منظور متغيرهاي موثر در شکل گيري سامانه منطقه اي – جغرافيايي، سياسي، امنيتي و اجتماعي – فرهنگي به تفکيک در مورد اکو مورد بررسي تطبيقي قرار مي گيرد.