مقاله امکان سنجي واگذاري فعاليتهاي آموزشي به اتحاديه ها و مراکز علمي مطالعه موردي اداره کل تعاون استان آذربايجان شرقي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آبان و آذر ۱۳۸۸ در تعاون از صفحه ۴۱ تا ۶۱ منتشر شده است.
نام: امکان سنجي واگذاري فعاليتهاي آموزشي به اتحاديه ها و مراکز علمي مطالعه موردي اداره کل تعاون استان آذربايجان شرقي
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برون سپاري
مقاله آموزش
مقاله منابع انساني
مقاله بهره وري
مقاله کارايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: لطفي حبيب
جناب آقای / سرکار خانم: رييسي زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: رنجبر صمد
جناب آقای / سرکار خانم: سلطان محمدي فريبا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
طي چند سال گذشته «برون سپاري» به عنوان فرايندي در جهت ارتقاي کيفيت محصولات توليدي سازمانها و شرکتها مورد توجه مديران و سرپرستان قرار گرفته است، به اين معني که سازمانها و موسسات، اجراي برخي از فعاليتهاي جنبي خود را جهت صرفه جويي در هزينه و وقت به ساير سازمانها و ارگانهاي متخصص خارج از سازمان واگذار مي کنند. در اين ميان برون سپاري فعاليتهاي آموزشي در بين سازمانها و موسسات از جايگاه ويژه اي برخوردار شده است به طوري که اکثر اين سازمانها تمايل دارند آموزش ضمن خدمت کارکنان و مديران خود را به موسسات و نهادهاي آموزشي خارج از سازمان واگذار کنند تا ضمن بهره مندي از آموزش مطلوب، از صرفه جويي هاي اقتصادي آن نيز بهره مند شوند. در اين راستا اداره کل تعاون استان آذربايجان شرقي نيز برآن شده است تا دوره هاي آموزشي مورد نياز خود را از طريق واگذاري به موسسات آموزشي برگزار کند. بر همين اساس تحقيق حاضر با طرح دو سوال کلي زير به ارایه راهکار علمي و اصولي پرداخته است.
آيا امکان برگزاري دوره هاي آموزشيِ مورد نياز اداره تعاون توسط موسسات آموزشي خارج از سازمان وجود دارد؟ و در صورت وجود چنين موسساتي، کدام يک از آنها مي تواند به عنوان مهمترين و اصلح ترين گزينه، برگزاري اين دوره ها را عهده دار شود؟
براي پاسخگويي به اين پرسشها، بعد از تعيين نيازهاي آموزشي اداره کل تعاون استان، ابتدا موسسات آموزشيِ داراي مجوزِ برگزاري دوره هاي آموزشيِ مورد نظر در استان شناسايي شدند و سپس اطلاعات مورد نياز از طريق پرسشنامه و مصاحبه با آنها جمع آوري و بررسي گرديد. در تحليل داده ها نيز از ابزارهايي همچون معيار ترجيح (PM) و طيف ليکرت استفاده شده است.
نتايج به دست آمده نشان مي دهد که موسسات و مراکز آموزشي اي که توانايي برگزاري دوره هاي آموزشي مورد نياز اداره تعاون را داشته باشند، وجود دارد. در اين باره امتياز به دست آمده براي موسسات گوناگون مورد بررسي بر اساس معيارها و امکانات و توانمندي آنها فرق مي کند.