مقاله امکان سنجي کاربرد فرايند تصفيه الکتروشيميايي در تجزيه پروپيلن گليکول در آب هاي آلوده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در سلامت و محيط ايران از صفحه ۲۳۲ تا ۲۳۹ منتشر شده است.
نام: امکان سنجي کاربرد فرايند تصفيه الکتروشيميايي در تجزيه پروپيلن گليکول در آب هاي آلوده
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تصفيه
مقاله الکتروشيميايي
مقاله فاضلاب صنعتي
مقاله پروپيلن گليکول

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جعفرزاده حقيقي فرد نعمت اله
جناب آقای / سرکار خانم: طلايي خوزاني اميررضا
جناب آقای / سرکار خانم: طلايي خوزاني محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: جرفي سهند

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: پروپيلن گليکول ترکيبي است که در بسياري از صنايع به کار مي رود و در فاضلاب صنايع نيز با مقادير زياد مشاهده مي گردد. تصفيه بيولوژيکي اين ترکيب در غلظت هاي بالا سخت بوده و گاهي با مشکلاتي همراه است. هدف از اين مطالعه بررسي تجزيه الکتروشيميايي پروپيلن گليکول و برخي پارامترهاي موثر در افزايش راندمان تصفيه به اين روش بوده است.
روش بررسي: در اين مطالعه با عبور جريان برق از فاضلاب حاوي پروپيلن گليکول تجزيه اين ترکيب به روش الکتروشيميايي انجام شد. براي بررسي اين روش تصفيه در اين مطالعه از چند نوع الکترود و ولتاژهاي مختلف ۵ الي ۵۰ ولت استفاده گرديد. با توجه به گزارش تاثير غلظت کلريد سديم بر روي ميزان حذف ترکيبات آلي در روش الکتروشيميايي توسط برخي محققين، اين آزمايش ها در غلظت هاي مختلف کلريد سديم نيز انجام شد.
يافته ها: در بهترين شرايط اين روش قادر به حذف ۹۰ درصد اکسيژن خواهي شيميايي (COD) فاضلاب ورودي بوده و نتايج به دست آمده نشان داد که افزايش ميزان ولتاژ ورودي به الکترودها و افزايش غلظت کلريد سديم و همچنين افزايش زمان ماند منجر به افزايش راندمان حذف مي گردد. زمان ماند بهينه در اين مطالعه حدود ۵۰ دقيقه به دست آمد. از ميان انواع الکترودهاي مورد آزمايش در اين مطالعه الکترود از جنس آلومينيوم بالاترين راندمان را ايجاد نمود که دليل اين امر نيز به توليد مواد منعقدکننده (کاتيون هاي سه ظرفيتي آلومينيوم) مربوط مي گردد.
نتيجه گيري: نتايج اين مطالعه نشان داد استفاده از اين روش در تصفيه پيشرفته فاضلاب هاي صنعتي حاوي تركيب پروپيلن گليكول مي تواند بسيار مفيد باشد.