سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

محمدرضا بمانیان –
غلامحسین سلمانی زرنق – دانشجوی دکترای برنامه ریزی حمل و نقل

چکیده:

کنترل یا سنجش رمپ )ramp metering) بعنوان یکی از اقدامات موثر برای مقابله با پدیده تراکم درآزادراهها و بزرگراهها تشخیص داده شده و مورداست فاده قرارمی گیرد . بطورکلی استراتژی کنترل ترافیک بنحوی است که ترافیک ورودی به آزادراه از رمپهای ورودی )onramps) طوری تنظیم می گردد ، که جریان آزادراه از ظرفیت آن تجاوز ننماید . درسالهای اخیر الگوریتم های مختلفی برای اطمینان ازکارایی استراتژی سنجش رمپ، توس عه داده شده است . هدف از این تحقیق امکان سنجی استفاده از روش فوق برای کنترل رمپهای ورودی درآزادراه همت می باشد . انجام کنترل رمپ به عوامل متعددی همچون : (حجم ترافیک شرایط ترافیک در پایین دست رمپها و طول صف ) بستگی دارد و اثرات آن برترافیک خیابانهای اطراف د ر امرکنترل رمپ بایستی مدنظر قرار گیرد ، که دراین مطالعه پس از تجزیه وتحلیل وضعیت ترافیک و آنالیز عرضه و تقاضای سیستم ، کاستی های موجود و نقاط بحرانی ( دارای تراکم ) در ساعات اوج ترافیک در مقاطع مختلف مطالعه
موردی (آ زادراه همت حد فاصل بزرگراههای مدرس و شیخ فضل ا … نوری ) شناسایی گردیده است وبرای رفع مشکلات فوق ، استراتژی سنجش رمپ از ترکیب توأم استفاده ازکنترل رمپ و اولویت به وسایل نقلیه پرسرنشین )‘HOV‘ درقالب سناریوها و الگوریتم های مختلف ارائه گردیده است و تجزیه و تحلیل آن از روش طراحی سناریو )Scenario Planning) انجام گرفته است .
نتایج ، بهبود قابل ملاحظه ای را درخط اصلی آزادراه بدنبال داشته است ، لیکن برای اینکه اعمال روشهای فوق هرچه بیشترموثر واقع گردد ، بایستی طرحها و اقداماتی درجهت بهبود شبکه و توجیه و تشویق شهروندان برای رعایت اصول مورد نظر تهیه گردد و برنامه ریزیهای لازم برای توسعه آتی آن بعمل آید .