سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

احمد عرب کوهسار – گروه مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مینودشت ،مینودشت، ایران
محمود فرزانه گرد – گروه مکانیک، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران
مهدی دیمی دشت بیاض – گروه مکانیک، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران
علی خسروی – گروه مکانیک، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

چکیده:

در ورودی شهرها ایستگاههایی وجود دارد تا فشار بالای خطوط انتقال گاز را به فشار مصرف نزدیک کند. با توجه به ضریب ژول تامپسون گاز این کاهش فشار به معنی کاهش دمای گاز می باشد. در این ایستگاهها سیستم های گرمکنی وجود دارند که به منظور جلوگیری از افت دمای گاز تا مرحله هیدراته شدن، قبل از کاهش فشار آنرا گرم می کنند. مشکل اساسی این هیترها میزان مصرفبسیار بالای سوخت آنها می باشد. نویسندگان مقاله امکان استفاده از انرژی خورشیدی را جهت گرمایش گاز قبل از فرآیند کاهش فشار و در نتیجه کاهش میزان گاز مصرفی هیتر را بررسی نموده اند. دراین تحقیق در ابتدا با توجه به شرایط جغرافیایی وآب وهوایی شهر ساری و همچنین با استفاده از روشهای معتبر علمی شار خورشیدی تابیده شده شهر ساری محاسبه میگردد. سیستم اپتیمم جهت کاربرد انرژی خورشیدی معرفی میشود، سپس با ارزیابی های اقتصادی تعداد کلکتور بهینه انتخاب میشود. در نهایت بررسی اقتصادی سیستم صورت خواهدگرفت. لازم به ذکر است که جامعه آماری این مقاله داده های هواشناسی مربوط به سال ۱۳۸۷ شهرساری می باشد