سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هفتمین همایش ملی دانشجویی مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد عشرتی – دانشجوی کارشناسی بخش مهندسی شیمی نفت گاز پتروشیمی ،دانشکده مهندسی ،د
احسان پورآزادی – دانشجوی کارشناسی بخش مهندسی شیمی نفت گاز پتروشیمی ،دانشکده مهندسی ،د

چکیده:

امروزه در بسیاری از کشورهای جهان در تلاشی نو بدنبال جایگزین کردن انرژیها و سوختهای فسیلی با انر ژیهای نو و تجدید پذیر هستندو از دلایل عمده ی این فعالیتها یکی محدود بودن سوختهای فسیلی و الودگی ناشی از این سوختهاست . از جمله انرژی های نو و تجدید پذیر می توان به انرژی زمین گرمایی( ژئو ترمال) اشاره کرد که سالهاست در کشورهای مختلف جهان مورد استفاده قرار می گیرد .
کشور ایران هم با توجه به داشتن پتانسیلهایی برای انرژی ژئو ترمال در کنار آتشفشانهای خاموش در سالهای اخیر تلاشهایی را جهت شناسایی و توسعه ی این نوع منابع انجام داده است و با توجه به مسئله ی بحران انرژی و منابع نفت و گاز موجود در ایران ما را بر آن داشت تا امکان سنجی استفاده از انرژی زمین گرمایی را با مقایسه با نیروگاههای گازی مورد بررسی قرار دهیم.