سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: دومین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

رضا چاپارزاده فسقندیس – کارشناس ارشد اقتصاد انرژی و بازاریابی سازمان انرژی اتمی ایران

چکیده:

در جمهوری اسلامی ایران تکیه اصلی سیستم انرژی به استفاده از منابع رو به زوال نفت و گاز است . واقعیات دهه های گذشته نشان می دهد که همواره سیستم عرضه بر تصور نا محدود بودن منابع انرژی فسیلی کشور استوار بوده است . تاکنون در جهت ایجاد تنوع در منابع عرضه، اقدام جدی به عمل نیامده است . در برنامه های پنج ساله اول و دوم توسعه اقتصادی – اجتماعی جمهوری اسلامی ایران به این امر تا حدودی توجه شده و بر طبق اهداف مصوب در برنامه دوم مقرر است تا پایان این دوره حدود ۱۰۰ مگاوات قدرت از مولدهای بادی نصب گردد .
در این تحقیق سعی بر آن است تا کلیه اثرات حاصل از تولید برق در نیروگاههای بادی و فسیلی شناسایی و به صورت اعداد و ارقام در هزینه تولید نشان داده شود . محاسبه فاصله اقتصادی نصب توربین ها از شبکه سراسری برق و تعیین حداقل فاکتور ظرفیت در مناطق کم باد و نیز تحلیل حساسیت هزینه تولید برق ـ بادی از نتایج علمی و کاربردی این مطالعه به حساب می آید .