سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محبوبه حمزه شوازی –
مهدی مختاری –

چکیده:

از آنجا که کشور ایران در منطقه کمربند خشک و بیابانی جهان واقع شده و با کمبود جدی منابع آب شیرین مواجه است از این رو ا ستفاده مجدد از فاضلاب تصفیه شده یکی از روشهای تأمین آب مورد نیاز محسوب می شود، در این تحقیق سعی شده با بررسی گزینه SBR پیشرفته جهت تصفیه فاضلاب شهر یزد و ا ستفاده مجدد از فاضلاب تصفیه شده به عنوان یک ضرورت جدی و حائز اهمیت مطرح گردد. سیستم تصفیه کنونی فاضلاب شهر یزد برکه تثبیت است، این سیستم به دلایل زیر مطلوب به نظر نمی رسد: ۱-موقعیت خاص جغرافیایی استان یزد که از لحاظ تقسیمات هیدرولوژیکی در گودال پست مرکزی ایران واقع شده و از کمترین نزولات جوی برخوردار است. ۲-تابش شدید خورشید سبب اتلاف زیاد آب از طریق تبخیر از سطح برکه ها شده و پیامد آن افزایش EC پساب خروجی می باشد. تبخیر زیاد غلظت سایر آلاینده ها از جمله آلاینده های میکروبی را در پساب افزایش می دهد. ۳-رشد بیش از حد جلبکها در پساب خروجی که سبب افزایش غلظت جامدات معلق آن می شود. در ابتدا بررسی هایی پیرامون انواع مختلف سیستمهای نوین تصفیه فاضلاب انجام گرفت، همنین بررسی نتایج آزمایشات برکه تثبیت در طی ۳ سال اخیر از سال ۸۲ تا ۸۴ نشان داد که برکه ها دارای راندمان مطلوبی برای ح ذف اکثر آلاینده ها نیستند. پارامترهای Cl, MPN, COD, BOD, TSS, TDS, EC, Ph، بررسی و میانگین آنها به ترتیب ۲۹۹۶/۳ mg/l, 1955/43, 956 cm/s, 77/02 mg/l, 30/96 mg/l, 143/58 mg/l, 1/103 105, 643/2 mg/l؛ ۸/۷ می باشد. میزان کلرور MPN و EC آن به علت تبخیر در برکه نسبت به استانداردهای استفاده مجدد در آبیاری و کشاورزی بالاتر می باشد. با بررسی کیفیت فاضلاب شهر یزد و تطبیق آنب ا روش SBR پیشرفته و با بررسی مزایا و معایت این سیستم مشخص شد که سیستم SBR پیشرفته ضمن سادگی قابلیت انعطاف بالایی در برابر شوکهای آلی و هیدرولیکی داشته و قادر به حذف BOD، فسفر و ا نجام عمل نیتریفیکاسیون و دنیتریفیکاسیون می باشد. کارایی سیستم در حذف BOD و COD در فاضلاب در تمام مراحل بسیار بالا بوده و همواره استانداردهای خروجی را برآورده می کند. این قابلیتها سبب استفاده از این سیستم در تصفیه فاضلابهای صنعتی نیز شده است. با توجه به بررسیها و مطالعات انجام شده بر روی سیستم SBR پیشرفته و مشاهده نتایج پساب خروجی برکه تثبیت این گونه به نظر می رسد که SBR گزینه مناسبی نسبت به برکه تثبیت برای تصفیه فاضلاب شهر یزد می باشد.