سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هشتمین همایش حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فرشید جواهرمنش – کارشناس مهندسی راه آهن،گرایش حمل و نقل ریلی

چکیده:

به منظور تحقق برنامه های حمل و نقل، برنامه ریزی خرید ناوگان و لکوموتیو در بخش مسافری از اهمیت بسزائی برخوردار است. در این مقاله با توجه به پیش بینی تعداد مسافر ریلی در سال ۱۳۸۸ میزان لکوموتیوهای مورد نیاز کشور در بخش مسافری در شبکة حمل و نقل ریلی برآورد گردیده و با توجه به برنامه ریزیهای انجام شده برای ورود ترنست و ریل باسها به ناوگان ریلی مسافری تعدیل شده است. در بخش دیگر امکان انتقال لکوموتیوهای باری به بخش مسافری مورد بررسی قرار گرفته و سپس نتایج حاصل از شبیه سازی انجام شده برای قطارهای مسافری در دو مسیر تهران- مشهد و تهران- اهواز با استفاده از لکوموتیوهای GMو BoBo ارئه شده است