سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

احد جعفری –
فرزین ذکائی –

چکیده:

لجن رنگ ماده بسیار پیچیده ای است که حاوی رزینهای پلیمری پخت نشده ، رنگدانه ، عوامل پخت ، فعال کننده سطحی ، آب ،حلالها و سایر اجزاء می باشد. دفع رنگهای ضایعاتی از دیدگاه آلودگی خاک و آبهای سطحی و زیر زمینی حائز اهمیت ویژه بوده و از مسائل زیست محیطی حاد صنایع خودور سازی ، لوازم خانگی و … می باشد . تخمین زده شده که حدود چهل درصد از رنگ مصرفی در رنگ نهائی ( رنگ رویه ) هر خودرو به ضایعات تبدیل می شود . مسئله دفع این رنگهای ضایعاتی از دیدگاه آلودگی خاک و آبهای سطحی و زیر زمینی حائز اهمیت ویژه بوده و بعلاوه با دفع این رنگهای ضایعات بخشی از مواد با ارزش نیز دور ریخته شده و سبب کاهش راندمان اقتصادی صنایع مربوطه می شود. این تحقیق در اشل آزمایشگاهی انجام شد و منظور از آن بررسی امکان استفاده از این ضایعات شیمیائی به عنوان مکمل آسفالت و بتن بود . روش کاردر این تحقیق شامل ترکیب رنگ ضایعاتی با پودر آهک در دزهای مختلف و بدست آوردن دز اپتیمم جهت ترکیب پودر حاصل در مرحله یک با مخلوط بتن بود. بدین ترتیب با یان فرآوریارزش افزوده و منافع اقتصادی حاصل شده و معضلات زیست محیطی مربوط به لجن رنگ تاحد زیادی برطرفشده والگویی به سایر شرکتهای مشابه جهت مدیریت پسماندهای ویژه ارائه شدهو توجه به قانون مدیریت پسماند یادآوری می گردد.