سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس مهندسی برنامه ریزی و مدیریت سیستم های محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حسین میسمی – مسئول واحد تخصصی بهسازی دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور
هاشم نوربخش – کارشناس ارشد مهندسی عمران آب مرکز ملی مقاوم سازی ایران
عبدالله رشیدی – استاد یار گروه مهندسی آب و فاضلاب، دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور

چکیده:

برگشت پساب شستشوی معکوس صافی ها باعث بروز مشکلاتی در کیفیت آب خروجی از تصفیه خانه های متعارف آب می گردد با برگشت پساب شاهد تجمیع آلودگی هایی نظیر انواع کیست ، TOC،کدورت و افزایش تولید تری هالومتانبعد از کلرزنی خواهیم بود .که باعث کاهش کیفیت آب و صرف هزینه های اضافه می گردد.عدم برگشت پساب صافی نیز درکشورهایی نظیر ایران که با کم آبی روبرو هستند، باعث از دست رفتن منابع وسیعی از آب می گرددکه استحصال آن مشکل می باشد.در این تحقیق ضمن بیان راهکارهای مختلف جهت استفاده مجدد از پسآب شستشوی معکوس صافی ها نظیر حوضهای ته نشینی ، افزودن پلیمر ،افزایش حجم مخازن ته نشینی اولیه جهت برگشت پسآب به سیستم ،برگشت درصدی از جریان به آب خام اصلی وموارد دیگر،دفع پسآب با دوره های زمانی مشخص حتی در فصول گرم سال که مشکل کمبود آب وجود دارد توصیه گردیده است.چرا که با آزمایش روی نمونه های پسابی که برای مدت زیادی برگشت داده می شدند ، پسآب دارای درصد بیشتری TOC نسبت به دوره هایی بود که دفع پسآب نیز صورت می گرفت . ولی در دوره های کوتاه و میان مدتتغییر شدیدی در TOC- ،کدورت ، اندازه ذرات وpHمشاهده نگردید.
پژوهش حاضر در دو بخش مطالعات کتابخانه ای و پایلوتی با مطالعه موردی تصفیه خانه شماره ۳ آب تهرانپارس صورت گرفته است.