سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسین میسمی – کارشناس ارشد مهندسی آب و فاضلاب دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور
عبدالله رشیدی – استادیار گروه مهندسی آب و فاضلاب دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور
ابوالفضل زرنگاریان – کارشناس عمران آب و فاضلاب دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور

چکیده:

برگشت پساب شستشوی معکوس صافی ها باعث بروی مشکلاتی در کیفیت آب خروجی از تصفیه خانه های متعارف آب می گردد با برگشت پساب شاهد تجمیع آلودگی هایی نظیر انواع کیست، TOC، کدورت و افزایش تولیدی تری هالومتان بعد از کلرزنی خواهیم بود. که باعث کاهش کیفیت آب و صرف هزینه های اضافی می گردد. عدم برگشت پساب صافی نیز در کشورهایی نظیر ایارن که باکم آبی روبرو هستند، باعث از دست رفتن منابع وسیعی از آب می گردد که استحصال آن مشکل میباشد. در این تحقیق ضمن بیان راهکارهای مختلف جهت استفاده مجدد از پسآب شستشوی معکوس صافی ها نظیر حوضهای ته نشینی، افزودن پلیمر، افزایش حجم مخازن ته نشینی اولیه جهت برگشت پسآب به سیستم برگشت، برگشت درصدی از جریان به آب خام اصلی و موارد دیگر، دفع پسآب با دوره های زمانی مشخص حتی در فصول گرم سال که مشکل کمبود آب وجود دارد توصیه گردیده است . چرا که با آزمایش روی نمونه های پسابی که برای مدت زیادی برگشتداده می شدند، پسآب دارای درصد بیشتری TOC نسبت به دوره هایی بود که دفع پسآب نیز صورت می گرفت. ولی در دوره های کوتاه و میان مدت تغییر شدیدی در TOC، کدورت، اندازه ذرات و pH مشاهده نگردید. پژوهش حاضر در دو بخش مطالعات کتابخانه ای و پایلوتی بامطالعه موردی تصفیه خانه شماره ۳ آب تهران پارس صورت گرفته است.