سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهارمین همایش ملی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سعید مردان – کارشناس ارشد مهندسی عمران
همایون توفیقی دور باش – کارشناس ارشد مهندسی عمران

چکیده:

یکی از روشهایبا ارزش استفاده مجدد از پسماند صنعتی بازیافت میباشددر این تحقیق اساس کار بر اساس مطالعات میدانی بوده که ابتدا پسماندهای شهرک شناسایی شده و بعد بر اساس لیستهای تهیه شده طبقه بندی های لازم انجام و با توجه به وضعیت موجود روشهای فنی/مدیریتی ارائه شده است.نتایج نشان میدهد کهدر شهرک صنعتی سمنان ۴۴ نوع پسماند صنعتی تولید می گردد که از میان ۲۷ذنوع انقابلیت بازیافت دارد که از این بین تهنا سه نوع انها شامل ضایعات پلاستیک با تولید۸۰۰ تن در سال انواع ضایعات کاغذ و مقوا با تولید حدود ۱۰۰۰ تندر سال و انواعضایعات اهنی با تولید ۵۶۵۰ تن در سال از نظر کمی قابل توجه بودهوبازیافت آن توجیه فنی/اقتصادی دارد. روش پیشنهادی برای بازیافت ضایعات پلاستیکی جمع اوری تفکیک شده و انتقال ان به نزدیکترین کارخانه ی بازیافتپس از پردازش و بسته بندی می باشد. برای بازیافت با توجه به کیفیت امناسباین ضایعات به دلیل عدم تداخلبا سایر ضایعات و تولید مستقیم از قسمتهای بسته بندی و انبار واحدها روش بازیافتپیشنهادی جمع اوری تفکیک شده و احداث یک کارخانه بازیافت کاغذ و مقو _با بهره گیری از تکنولوژی های روز دنیا وحداقل مشکلات زیست محیطی)با ظرفیت ۱۰۰۰ تن در سال است.روش پیشنهادی برای بازیافت ضایعات آهنی جمع اوری پرس عدل و دسته بندی و ارسال به مراکز اصلی ذوب فلزات است.