سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

فرشید هدایت – شرکت سهامی خدمات مهندسی برق مشانیر (معاونت توزیع)
محمودرضا حقی فام – دانشگاه تربیت مدرس دانشکده فنی و مهندسی (بخش برق)

چکیده:

ضرورت اجرای اتوماسیون در ایران با توجه به شرایط نامطلوب اکثر شبکه های توزیع، بیشتر و بیشتر احساس میگردد. طرحهای اتوماسیون اهدافی چون کاهش تلفات، فروش بیشتر انرژی توزیع نشده، کاهش هزینه کار نیروی انسانی، شناسائی استفاده کنندگان غیر مجاز برق، کشف سریع محل عیب و مانور از راه دور را دنبال میکند. علاوه بر مزایای فنی، اعمال این سیستم دارای سودآوری اقتصادی بوده که مجموعاً بستگی به انتخاب صحیح تابع عملکردی و اجزای تشکیل دهنده آن متناسب با معیارهای فنی و اقتصادی شبکه توزیع مورد آزمایش دارد. به عبارت دیگر با استفاده از یکالگوی جامع در راستای محاسبات سود به هزینه، میتوان توابع موجود را با در نظر گرفتن پارامترهای فنی و شرایط اقتصادی شبکه توزیع مورد نظر آزمایش و طرحی مطلوب انتخاب نمود. در این مقاله، مطالعات امکان سنجی در قالب روشی نوین برای شبکه های توزیع واقعی نیز انجام گرفته است. در نهایت پس از تحلیل نتایج و بررسی نسبت سودهای حاصله به برآورد هزینه های موجود در اثر اعمال اتوماسیون توزیع، توابع موثر اجرائی و مقرون به صرفه اقتصادی در سطوح مختلف این شبکه ها تعیین و طرح مطلوب به بهره بردار ارائه خواهد شد. همچنین با استفاده از نتایج بدست آمده، پیشنهاداتی در بخش های تشکیل دهنده سیستم اتوماسیون در راستای اجرای بهینه طرحهای موجود برای شبکه های توزیع برق ایران داده شده است.