سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هفتمین همایش حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

فریدون رضائی – معاون دفتر مهندسی و نظارت تأسیسات زیربنایی
مهدی بویه نیا – کارشناس ترافیک شبکه دفتر مهندسی و نظارت تأسیسات زیربنایی

چکیده:

در این مقاله اثرات افزایش سرعت، افزایش تناژ، افزایش طول مفید خطوط، بازگشایی ایستگاههای اضطراری در بلاکهای طولانی، دو خطه نمودن بلاک بحرانی احمد آبادمیمند به منظور افزایش ظرفیت حمل بار در محور بافق سیرجان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است . نتایج نشان می دهد در درجه اول را هاندازی قطارهای سنگین و طویل و دردرجه دوم دوخطه نمودن بلاک بحرانی احمدآبادمیمند و بازگشایی ایستگاههای اضطراری مورد نیاز به منظور حمل ۱۴میلیون تن بار از نظر فنی اقتصادی کمترین هزینه و بیشترین ظرفیت را بدست می دهد