سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هفتمین همایش حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مرتضی عراقی – دانشجوی دکتری راه و ترابری دانشگاه علم و صنعت ایران
جواد هدایتی – مدیر گروه مهندسی ارزش شرکت مهندسین مشاور مترا

چکیده:

وجود مشکلات عدیده در ایستگاه را هآهن تهران و اطراف آن بازنگری موقعیت و کاربری آن را ایجاب می نماید. در این راستا بطور کلی دو دیدگاه متفاوت مورد توجه کارشناسان حمل ونقل قرار گرفته است.دیدگاه اول تمرکز بر روی ایستگاه فعلی و توسعه، بهسازی و بهبود دسترسی به ایستگاه راه آهن موجود را به منظور ایجاد یک ایستگاه مسافری مناسب شهر تهران مدنظر قرار می دهد. در دیدگاه دوم علاوه بر حفظ ایستگاه فعلی، احداث ترمینالهائی جهت قبول و اعزام قطارهای مسافری در نقاطی از سطح شهر تهران به منظور کاهش بار ترافیکی ایستگاه فعلی و افزایش دسترسی مسافرین به سیستم حم لونقل ریلی مورد توجه می باشد این مقاله به بررسی این دو دیدگاه و اثرات آنها بر منطقه شهری تهران و همچنین شبکه راه آهن جمهوری اسلامی ایران می پردازد و میزان موفقیت آنها را در حل معضل عدم جذابیت ایستگاه راه آهن تهران سنجیده و درنهایت به پرسش امکان ایجاد ایستگاههای جدید در سطح شهر تهران پاسخ می گوید