سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: یازدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد حجارتبار – عضو هیئت علمی دانشکده سلامت، ایمنی و محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی شهی
محسن گودرزی – معاونت تصفیه خانه آب ۳و ۴ تهران- تهرانپارس
سعید بشیری – دانشجوی بهداشت محیط دانشکده سلامت، ایمنی و محیط زیست دانشگاه علوم پز
امین خلیل نژاد – دانشجوی دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

چکیده:

امروزه مشخص گردیده است، بیماری پوسیدگی دند ان، شایع ترین بیماری بشر بوده و روز به روز بر تعداد مبتلایان آن افزوده می شود . این موضوع به وسیله انجام روش های ترمیمی مدرن و با صرف هزینه های زیاد قابل کنترل نمی باشد . بنابراین بایستی به دنبال راههای اساسی و صحیح مبارزه با این بیماری همه گیر بود . فلوراید آب آشامیدنی بهترین روش پیشگیری از پوسیدگی است. در طول ۴ دهه اخیر تحقیقات زیادی در مورد تاثیر فلوئور بر دندان و هزینه های فلورایداسیون آب آشامیدنی انجام شده که همگی حاکی از موفق بودن این طرح است . اگر چه سازمانهای بهداشتی بطور گسترده در مورد ایمنی فلوراید زن ی توافق دارند، تعداد اندکی از مطالعات، ارتباط بین فلورایدزنی و برخی مشکلات بهداشتی خاص را مورد سؤال قرار می دهند . رویهمرفته اطلاعات علمی که اکنون موجود است نشان نمی دهد که فلوراید مورد استفاده مفید برای دندانها، برای بشر مضر است . در این تحقیق اثر فلوراید ب ر سلامت دندان به تفصیل مطالعه شده و با بررسی های آماری در جهان و ایران به توصیف آماری یک مطالعه موردی در تصفیه خانه ۳و ۴ تهران پرداخته شده است . در این ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ مورد سنجش قرار گرفته است . در این تحلیل آماری ، مطالعه غلظت فلوراید در سال های ۱۳۸۴ میزان فلورای د آب های خام و تصفیه شده تصفیه خانه آب ۳ و ۴ در بررسی سالانه، فصلی و ماهانه ارائه گردید . این اطلاعات پس از جمع آوری و کدبندی توسط نرم افزار آماری ۱۴ Mini Tab مورد توصیف قرار گرفت . میانگین ۰/۲ PPM فلوراید آب این تصفیه خانه نشان داد که این میزان فلوراید تفاو ت قابل ملاحظه ای را با استاندارد حداقل بین المللی (۰/۸ PPM ) دارد و می تواند عامل اصلی و مهم پوسیدگی دندان باشد . این در حالی است که بیش از ۹۰ % شهرهای ایران فلوراید آب کمتر از ۰/۸ PPM را شامل می شود . این مطالعات همراه با ارزیابی معیار هزینه ها در امر فلوئور یداسیون آب و کاهش پوسیدگی دندان در جوامع مختلف، نهایتا مشخص کرد که فلورایدزنی منافع واقعی اقتصادی نیز دارد . در ادامه این تحقیقات، مطالعات اپیدمیولوژیکی معتمد و ارزیابی آن با روش های خاص توسط یک تیم تحقیقاتی در یک منطقه، می تواند با مطالعه و اجرای آن در عرصه، زمینه ها را در جهت یک حرکت جهانی در عرصه سلامت دندان در ایران فراهم نماید.