سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

امیر نوروزی – کارشناس ارشد مهندسی رودخانه، شرکت مهندسین مشاور یکم
محمدعلی پورحسن زارع – کارشناس ارشد مهندسی رودخانه، شرکت مهندسین مشاور یکم
محمد عامل صادقی – مدیر مطالعات و طراحی امور مهندسی رودخانه مهندسین مشاور یکم

چکیده:

کاهش خسارات ناشی از سیلاب، با استفاده از سیستم هشدار سیل، رویکردی نوین در مهندسی رودخانه می باشد. اصولاًیک سیستم هشدار سیل شامل سه زیر سیستم پایش، پیش بینی و تصمیمگیری است. استفاده از تحلیل خسارت و تعیین خسارات جانی و مالی ابزار مناسبی برای تعیین راهبردی استفاده از سیستم هشدار سیل دریک منطقه است. در این مقاله به تحلیل خسارات سیل دریک دوره ۱۱ ساله در رودخانههای شرق استان مازندران پرداخته شده است. نتایج تحقیق نشان میدهد چنانچه سیستم به خوبی طراحی و نصب گردد خسارات مالی سیل تا سقف ۲۰ درصد و خسارات جانی به صفر کاهش مییابد. در انتها نیز جدول متغیرها و تجهیزات مورد نیاز برای طراحی سیستم هشدار ارائه شده است.