سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی بهره برداری در بخش آب و فاضلاب

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

نجمه اشعری تبار – کارشناس ارشد میکروبیولوژی
امیرحسین زاهدی موحد –
محمدرضا محقق –
حسن بختیاری –

چکیده:

در این طرح سعی شده تا با بهره گیری از خصوصیات فیزیولوژیکی آبزیان مختلفی چون آرتیما، ماهی قرمز، سیاه ماهی، ماهی فیتوفاگ، ماهی گامبوزیا، نوزاد وزغ، حشرات آبزی و غیره به بهینه سازی بیشتر پساب (تصفیه خانه فاضلاب فوری اضطراری قم) کمک نمائیم.
در مراحل اجرایی طرح بعد از انتخاب آبزیان مناسب و بومی استان، از پساب های تصفیه خانه در زمان های مختلف ، رقت ۰ تا ۱۰۰% پساب تهیه شده و بعد از گذشت یک دوره زمان ماند ۱۵ روزه جهت رشد جلبک ، آبزیان مختلف را بطور تک تک و گروهی در این رقت ها قرار دادیم. در این تیمارها رفتار آبزی وتغییرات پارامترهای پساب بررسی و اندازه گیری شدند. تغذیه دستی آبزیان کمک موثری در بقاء و رشدو ماندگاری آنها در پساب داشت.
نهایتا به این نتیجه رسیدیم که پارامترهای فیزیکی چون گرما ، نور و … بر تست های مورد نظر ما تاثیر محسوسی دارند. از بین آبزیان مختلف مورد تست، ماهی قرمز بیشترین ماندگاری را در پساب ۱۰۰% داشته و بعد ازآنآرتیما ، ماهی گامبوزیا، سیاه ماهی، مولی زرد، مولی سیاه ، نوزاد وزغ و لارو حشره قرار دارند.
اثر شفاف سازی پساب توسط جلبک ها و آبزیان مختلف در همان هفته اول ماهی ریزی بوضوحمشاهده شد.
پرورش جلبک در پساب سبب افزایش مدت بقای آبزیان مختلف (نسبت به پساب بدون جلبک) گردید.
نتایج نشانگر آن است که پس از ورود آبزیان به پساب دارای جلبک در چند روز اولیه شاخص های کدورت COD , BOD سریعا افت می کند.
افت COD , BOD نشانگر استفاده سریع آبزی از مواد باقی مانده از تجزیه بیولوژیک فاضلاب می باشد.
پس از سه روز، قسمت اعظم مواد آلی غیر قابل تجزیه درمحیط توسط آبزی به مصرف رسیده است بطوریکه پساب «زلال» شده و با چشم قابل رویت است.