سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه فعالیتهای اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

مهدی رشیدی – مربی، مدیریت مالی، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور واحد طبس

چکیده:

بیگمان یکی از هدف های اصلی در هر کشور، رسیدن به توسعه پایدار در همه زمینه ها (کشاورزی، صنعت و خدمات) است. از آنجا که بخش عمده ای از فعالیت های کشاورزی و دامداری در روستاها انجام می گیرد، روستاییان نقش مهمی در توسعه بخش کشاورزی و توسعه اقتصادی دارند. از این رو تامین مالی روستاییان تنگدست و حمایت از آنها ضروری به نظر می رسد. استفاده از خدمات تامین مالی خرد به منظور حمایت جامعه روستایی در مقابل مشکلات تامین مالی از مباحث جدیدی است که توسط بانک جهانی پیگیری می شود.