سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

نصرالله کلانتری – عضو هیئت علمی گروه زمین شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز
محمدرضا کشاورزی – کارشناس ارشد هیدرروژئولوژی گروه زمین شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز
احمد محمدزاده – کارشناس ارشد سازمان آب و برق خوزستان
علی جلالوند – کارشناس ارشد هیدرروژئولوژی گروه زمین شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

دشت پیون از زیرحوضه¬های آبریز کارون میانی است که در شرق استان خوزستان (شمال غرب ایذه) واقع شده است. این دشت از نقطه نظر منابع آبی وضعیت مناسبی ندارد و در حال حاضر کشاورزی در این دشت به صورت دیم و متکی به نزولات جوی می¬باشد. تنها منبع تأمین آب مورد نیاز برای مصرف شرب منطقه پیون چشمه تاشار است. به منظور ارزیابی منابع آب زیرزمینی و امکان افزایش ذخیره زیر سطحی این دشت مطالعات امکان سنجی تغذیه مصنوعی در سال ۱۳۸۳- ۱۳۸۴ صورت گرفت. در این بررسی فیزیوگرافی، زمین¬شناسی، هیدرولوژی، هیدروژئولوژی، هیدروشیمی، آزمایش نفوذپذیری و بار رسوبی رواناب مورد مطالعه قرار گرفت. علیرغم اینکه تعدادی از پارامترهای لازم برای تغذیه مصنوعی موجود می¬باشد ولی نفوذ پذیری زیر سطحی یکی از عوامل مهم بازدارنده جهت اجرای تغذیه مصنوعی است. بنابراین نتایج مطالعات همه جانبه¬ای که در این دشت صورت گرفته نشان می¬دهد که دشت پیون فاقد پتانسیل لازم جهت تغذیه مصنوعی است.