سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی (سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
تعداد صفحات: ۱۲
نویسنده(ها):
سیدعلی المدرسی – استادیار دانشگاه آزاد یزد
الهام عبدالهی – مدرس دانشگاه ازاد شهرکرد

چکیده:
امروزه گردشگری بعنوان صنعت بزرگ، پدیده ایست که از تحرک بالایی در تغییرات اقتصادی، سیاسی و… برخوورداربوده و در توسعه مناطق جایگاه چشمگیری یافته است. استان چهارمحال و بختیاری از طبیعتی زیبا و بکور برخوورداراست، با برنامه ریزی و سرمایه گذاری در این زمینه و بهره برداری مناسب از این توانایی می توان موجبات ارتقا وپیشرفت استان را فراهم نمود. بهمین سبب در این پژوهش سعی شد تا با استفاده از مدل اکولوژیک و با استفاده ازنرم افزار GIS به ارزیابی و توانسنجی استان در جذب گردشگر متمرکز پرداخته شود و در نهایت کانونهای توریستیواقع در این محدوده ها جهت سرمایه گذاری شناسایی شوند، تا در سیاستهای گردشگری آتی با توجه به این امورموجبات رونق بیشتر گردشگری استان فراهم گردد. نتایج حاکی از آن است که تعداد ۲۰ کانون از مجموع کانونهایتوریستی استان بر سطح اراضی با قابلیت بالا و ۵ کانون برسطح با قابلیت متوسط قرار گرفته اند و برای سرمایهگذاری در اولویت قرار دارند .