سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمود بینا – دانشیار دانشکده مهندسی علوم آب،گروه های آبی دانشگاه شهید چمران اهوا
مهدی جامعی – کارشناس ارشد سازه های هیدرولیکی شرکت مشاور سازآب پردازان اهواز
محسن حاجیشاه – کارشناس ارشد سازه های هیدرولیکی شرکت مشاور سازآب پردازان اهواز

چکیده:

رودخانه کارون پر آب ترین وطویلترین رودخانه ایران است که حدود ۹۵۰ کیلومتر طول دارد . این رودخان ه تنها رودخانه قابل کشتیرانی در ایران است که به آبهای بین المللی و اقیانوسهای جهان ارتبا ط دارد . در این تحقیق باتوجه به امکان سنجی کشتیرانی، پتانسیلهای آبراهه کارون د ر محدوده صنعتی خرمشهر (از پلیادگار امام ره تا تقاطع با رودخانه اروند ) از نظر حمل ونقل آبی، وضعیت موجود آبراهه بلحاظ موفولوژیکی ومشخصات هندسی مورد مطالعه قرار گرفت و به طرح آبراهه مناسب جهت کشتیرانی مطابق با استادارد های بین المللی و اصلاحات لازم جهت انجام کشتیرانی منجر گردید.