سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حامد اخیانی – کارشناسی مهندسی متالورژی دانشگاه علم و صنعت ایران
اشکان دانش مسلک – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد
جلیل وحدتی خاکی – دانشیار دانشکده مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه فردوسی مشهد
مسعود گودرزی – استادیار دانشکده مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

الیاژ سازی مکانیکی تکنیک فراوری پودر با استفاده از اختلاط پودر عناصر به منظور تولید مواد همگن با ویژگیهای مورد نظر است فرایندهای الیاژسازی مکانیکی به علت ماهیتشان روش کارامدی در تولید کامپوزیتها ترکیبات بین فلزی، ترکیبات امورف و نیمه کریستالی به شمار می ایند دراین پژوهش امکان تولید ترکیبات مولیبدنی از تری اکسید مولیبدن به عنوان ماده ی اولیه به همراه فروسیلیکون به عنوان ماده احیا کننده مورد بررسیقرارگرفته است دراین مسیر پارامترهایی چون زمان اسیاکاری و خلوص ماده ی احیا کننده مورد بررسی قرارگرفته است با استفاده از اسیای ماهواره ای Fritsch P7 کار مکانیکی برروی مخلوط پودری MoO3 و ماده ی احیا کننده با نسبت استیوکیومتری محاسبه شده انجام پذیرفت.