سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیستمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

احمدعلی بهمن پور – شرکت مهندسین مشاور نورگستر
غلامعلی خاکباز – شرکت مهندسین مشاور نیرو

چکیده:

در مقایسه دو نوع شبکه توزیع نیروی فشار ضعیف شعاعی و غربالی مزایا و معایب متعددی ادعا و ابراز می شود که از جمله مزایای سیستم غربالی قابلیت اطمینان بالا و تلفات کم و ظرفیت کمتر ترانسفورماتور توزیع مورد نیاز به سبب تقسیم و تعدیل لحظه ای بار و بهره گیری از نا هم زمانی پیک بارها و از مزایای عمده سیستم شعاعی ارزانی و سادگی طراحی و بهره برداری بوده و در مقابل نیز محاسن هر سیستم عیناً باعلامت منفی به عنوان معایب دیگری می باشد . به منظور تعیین دقیق و کم ی این مزایا و معایب، در سال ۱۳۸۳ پروژه ای تحت عنوان امکان سنجی غربالی کردن شبکه فشار ضعیف محدوده ای جغرافیایی از منطقه برق فردوسی تهران تعریف و قرارداد خدمات مهندسی آن فی مابین شرکت برق منطقه ای تهران و شرکت مهندسین مشاور نیرو مبادله شد کهمقاله حاضر خلاصه ای از فصول مهم گزارش نهایی پروژه مزبور می باشد . در این مقاله نخست مشخصات محدوده جغرافیایی kv منتخب که همانا محدوده سرویس دهی یک ترانسفورماتور ۶۳/۲۰ پست فوق توزیع کریمخان است ذکر شده و آنگاه به ذکر فهرستی از اطلاعات وسیع و حجیم مورد نیاز شبکه توزیع ذیربط شامل شبکه فشار متوسط و فشار ضعیف محدوده مزبور که به توسط نرم افزار منتخب ) ) ETAP تحلیل گردیده پرداخته می شود . تشریح وضعیت سیستم توزیع نیروی غربالی موردنظر، ارائه برخی نقشه ها و تشریح تغییرات وسیع لازم به اعمال برای امر طراحی و تبدیل این دو سیستم به یکدیگر و متعاقب آن ارائه جداول هزینه ـ منافع و سرانجام ذکر خلاصه ای از برنامه زمان بندی مربوطه فصول بعدی مقاله را تشکیل می دهد که با توجه به جمیع فصول ذیربط مقاله، در پایان نتیجه گیری لازم ارائه می گردد مبنی بر اینکه تبدیل سیستم شعاعی به سیستم غربالی در صورتی توجیه منطقی ـ فنی ـ اقتصادی دارد که تلفات و خاموشی ارزش واقعی خود را در سیستم داشته باشد .