سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی تخصصی گاز ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمود موسوی – گروه مهندسی شیمی دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد
روح الله شکری – مرکز بهینه سازی مصرف انرژی و کاهش آلودگی محیط زیست
محسن پاکیزه سرشت – دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان
حمیده شیخانی – شرکت ملی گاز استان خراسان رضوی

چکیده:

گاز طبیعی را می توان با افزودن موادی به آن غنی سازی نمود و در نتیجه ارزش حرارتی آن را افزایش داد بدین منظور هشت ماده اتان، پروپان، متانل، اتانل، دی متیل اتر، هیدروژن ، LPG , NGL بعنوان مواد غنی ساز در نظر گرفته می شوند و این مواد از جوانب مختلف از قبیل اثرات زیست محیطی، ملاحظات ایمنی، خوردگی و قیمت بررسی می شوند. همچنین تاثیر میزان افزودن آنها به گاز طبیعی بر ارزش حرارتی و دو فازی شدن گاز طبیعی نیز با استفاده از نرم افزار HYSYS بررسی می شود. سپس امکان غنی سازی گاز طبیعی با استفاده از نتایج حاصل از نرم افزار شبیه ساز و جوانب مختلف مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد و مواد مناسب برای این منظور معرفی می شوند. نتایج نشان میدهد که سه ماده هیدروژن، اتانل و متانل با توجه به نحوه تغییرات ارزش حرارتی و دو فازی شدن مواد مناسبی برای تزریق به گاز طبیعی نمی باشند و پنج ماده اتان، دی متیل اتر، پروپان، LPG و NGL باعث افزایش ارزش حرارتی گاز طبیعی می شوند و در میزان تزریق زیاد باعث دو فازی شدن می شود، پروپان و سپس دی متیل اتر از بیناین پنج ماده اخیر بهترین گزینه ها برای تزریق به گاز طبیعی با توجه به جوانب مختلف هستند.