سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

آویشن عطرفی – دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی فرآوری مواد معدنی، دانشکده مهندسی معد
هایده حجت الاسلامی – ادانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی استخراج معدن، دانشکده مهندسی معدن، د
محمد نوع پرست – دانشیار دانشکده مهندسی معدن، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران
ضیاءالدین شفائی – دانشیاردانشکده مهندسی معدن، دانشگاه شاهرود

چکیده:

با توجه به افزایش قیمت جهانی فلزات، ذخایر سرب و روی کم عیار مورد توجه قرار گرفت.کانسنگ سولفیدی‐ اکسیده معدن چنگرزه نطنز اصفهان، که حاوی %۲,۳ سرب و%۱,۹۸ می باشد، از این گونه ذخایر است که مورد مطالعه قرار گرفت.این مطالعه بر تولید کنسانتره سرب متمرکز شد. در بررسی های به عمل آمده، اثرات پارامترهای کیفی شامل نوع کلکتور و نوع کف ساز بررسی شد و میزان بهینه پارامترهای کمی مانند زمان ماند ذرات در آسیا، میزان کلکتور، میزان سولفور سدیم و زمان آماده سازی، میزان سیلیکات سدیم PH درصد جامد، برای دستیابی به بازیابی حداکثر تعیین گردید، سپس تست های تکمیلی برای شستشوی محصول رافر و بالا بردن عیار آن صورت گرفت. نتایج نشان داد که فلوتاسیون تجمعی کانی های اکسیدی و سولفیدی سرب بازیابی بیشتری نسبت به فلوتاسیون تفریقی آن ها دارد. درفلوتاسیون تجمعی حالت بهینه در شرایطی است که از ۲۰۰۰g/t سولفور سدیم به عنوان عامل سولفید کننده ۵۰۰g/t سیلیکات سدیم به عنوان تفرق ساز ۲۰۰g/t کلکتور آمیل گزنتات پتاسیم و ۳۰g/t کف ساز MIBC در ۱۰PH استفاده شود. تحت چنین شرایطی، ۹۴ % در مرحله رافر به دست آمد. بعد از مرحله رافر با ۳ مرحله شستشو کنسانتره رافر، عیار آن به حدود ۷۰ % سرب رسید که محصول قابل فروش تجاری می باشد