سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی فرزاد کیا – استادیار گروه بهداشت محیط دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان
اکرم جمال – کارشناس بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی همدان

چکیده:

آهکی زنی به لجن یکی از روشهای ساده و ارزان قیمت تثبیت شیمیایی لجنهای فاضلاب به شمار می اید این روش قادر است با افزایش pHلجن تا حدود ۱۲ و نگهداری آن برای مدت بیش از ۲ ماه، مقادیر قابل ملاحظه ای از میکروبهارا از بین برده و بدین ترتیب از تجزیه میکروبی مواد آلی در این مدت جلوگیری نماید. این فرایند می تواند بعنوان تاسیسات اصلی تثبیت لجن در تصفیه خانه های کوچک و یا تاسیسات مکمل در تصفیه خانه های بزرگ مورد توجه قرار گیرد. هدف از انجام این تحقیق بررسی روند تثبیت لجنهای دفعی یک تصفیه خانه فاضلاب شهری به روش آهک زنی و مقایسه کیفیت لجنهای حاصله با استانداردهای پیشنهادی سازمان حفاظت محیط زیست آمریکا جهت استفاده مجدد و یا دفع بهداشتی لجن می باشد. این تحقیق یک مطالعه تجربی است که در مقیاس آزمایشگاهی به مدت ۷ ماه از مرداد تا بهمن ۱۳۸۰ برروی لجنهای خروجی از تصفیه خانه فاضلاب سرکان در دانشگاه علوم پزشکی همدان انجام شد در این پژوهش روند تثبیت آهکی لجن این تصفیه خانه و قابلیت استفاده از آن در یک راکتور ۳۰ لیتری در چهارمرحله مجزا مورد بررسی قرار گرفت.