سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

سیدابوذر وکیلی میرزمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی فراوری مواد معدنی دانشگاه شهید باهنر کر
عباس سام – استادیار بخش مهندسی معدن دانشکده فنی دانشگاه با هنر کرمان
محمد کیائی – کارشناس ارشد سازمان انرژی اتمی
مرتضی اکبری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی فراوری مواد معدنی دانشگاه شهید باهنر کر

چکیده:

لیچینگ، یکی از فرایندهای معمول در فراوری کانههای اورانیوم، توریم و عناصر نادر خاکی است. لیچینگ، با توجه بهنوع کانیهای موجود به سه روش: لیچینگ تحت شرایط معمولی، لیچینگ تحت فشار و روش پخت (Roasting-(Digesting) انجام میشود.نمونه مورد آزمایش از کانسنگ آنومالی ۵ ساغند واقع در ۱۹۰ کیلومتری شهر یزد بدست آمد. این نمونه حاوی کانیهای مقاوم(Refractory) است. از جمله این کانیها میتوان به ایلمنیت، روتیل، زیرکن، اسفن، دیویدیت، باستنازیت و مونازیت اشاره کرد. وجود این کانیهای مقاوم در نمونه باعث ایجاد مشکل در انحلال اورانیوم و عناصر نادر خاکی و عدم ورود آنها به فاز آبی میشود. در تحقیق حاضر امکان لیچینگ این کانهها به کمک اسید و کربنات و مخزن تحت فشار مورد بررسی قرار گرفت. برای لیچینگ اسیدی و کربناته از همزن دیجیتالی، حمام آب و حمام روغن (با قابلیت گرم کردن تا دمای ۲۰۰ درجه سانتیگراد) استفاده شد و برای لیچینگ تحت فشار از اتوکلاو با قابلیت گرم کردن تا دمای
۳۰۰ درجه سانتیگراد و فشار تا ۱۸۰ بار استفاده شد. در لیچینگ اسیدی بالاترین بازیابی با در نظر گرفتن اورانیوم به عنوان عنصر مورد نظر برابر بود با: ۲۰ درصد برای اورانیوم، ۲/۹۷ درصد برای سریم، ۰/۸ درصد برای ایتریم و ۶/۵۵ درصد برای لانتانیم . این مقادیر بازیابی تحت شرایط: ۵۰۰kg/ton اسید سولفوریک، kg/ton20 و MnO2 با نسبت مایع به جامد ۲:۱ در زمان ۶۲ ساعت و در دمای ۸۰ درجه سانتیگراد حاصل شد. برای لیچینگ تحت فشار با اسید سولفوریک به عنوان حلال، بازیابی برای اورانیوم تقریبا کامل و حدود ۱۰۰ درصد بود. بازیابی برای ایتریم ۹۵/۲ درصد، برای سریم ۳۹/۴۴ درصد و برای لانتانیم ۲۱/۶۷ درصد بدست آمد. این بازیابی تحت شرایط: kg/ton1000 اسید با نسبت مایع به جامد ۸:۱ در زمان یک ساعت، تحت فشار ۶۰ بار و دمای ۲۲۰ درجه سانتیگراد بدست آمد. برای لیچینگ با کربنات تحت فشار مقدار بازیابی برای اورانیوم تقریبا کامل و حدود ۱۰۰ درصد بود. بازیابی برای ایتریم ۳۶/۵۱ درصد، برای سریم ۶/۲ درصد و برای لانتانیم در حدود صفر درصد محاسبه گردید، که این مقادیر تحت شرایط : ۱۰۰ گرم بر لیتر NaHCO3 ، ۵۰ گرم بر لیتر Na2CO3، در زمان یک ساعت، با نسبت مایع به جامد ۶:۱ تحت فشار ۶۹ بار و دمای ۲۴۰ درجه سانتیگراد بدست آمد.