سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهارمین همایش ملی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

جواد نصیری – کارشناس ارشد مکانیک-مدیر دفتر انرژی زیست توده سازمان انرژی نو تهران

چکیده:

سالانه میلونها تن پسماند جامد و مایع در مناطق شهری و روستایی تولید میشود که مدیریت صحیح برای دفع و دفن و بیخطر سازی آنها از مهمترین دغدغه های جوامع امروز است.از اواسط قرن گذشته به آرامی شیوه های غیر تلنباری پسماندها آغاز شد و اکنون مدیریت یکپارچه پسماندهای شهری مطرح میباشد.از طرفی مدیرانم جامه ی شهری به بستر سازی و فرهنگ سازی کاهش پسماند و تفکیک از مبدا تاکید دارد و از طرف دیگر بر روی بازیافت پردازش و دفن ودفعاصولی و بهداشتی تاکیددارد هنر مدیریت تبدیلتهدید های محصولات جانبی زندگی بشر به فرصتهایی نظیر ایجاد در آمد در عین بهداشتی و دوستدار محیط زیست بودن این فعالیت هاست.امروزه تولید انرژی به عنوان یک گزینه ی برتردر مدیریت پسماند مطرح است و هر ساله سهم تولید انرژی از پسماند رشد قابل ملاحظه ای دارد در این مقاله سعی می شود چکیده ای از گزارش امکان سنجی و طراحی مفهومی نیرو گاه بیو گازی ساوهکه توسط کارشنساندفتر زیست توده ی سانا تهیه شده ارائه گردد.شهر ساوه به دلیل دارا بودن شرایط احداث پایلوت همکاری مسئولان محلب و وجود تاسیسات زیستتوده سازمان در آن شهر انتخاب شده در این پروژه مطالعات امکانسنجی برای احداث پایلوت بیوگاز با ورودی بخش آلی زباله های شهر لجن فاضلاب و خونابه ی کشتارگاه ساوه صورت گرفته است.