سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنگره ملی تفکر و پژوهش دینی
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
مصطفی صادقی نژاد پاریزی – دانشجوی دکتری فقه و حقوق خصوصی، گروه حقوق وعلوم سیاسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده:
همانطور که در فقه اسلامی آمده و قانون مدنی نیز ار آن تبعیت نموده طلاق اساس به دست مرد است . این مطلب در ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی آمده که مستند آن حدیث نبوی معروف «الطلاق بید من اخذ بالساق » می باشد و تقریبا همگی مذاهب اسلامی بر آن اتفاق نظر دارند . از طرفی یکی از موضوعات مهم و مورد ابتلا که در فقه اسلامی و خقوق مدنی مورد بحث واقع شده این است که آیا می توان زوجه را درانحلال این تاسیس حقوقی با وکالت در طلاق یاری نمود؟ هدف این مقاله بررسی امکان سنجی وکالت زوجه در طلاق باتکیه بر نظرات فقها، حقوقدانان و آخرین تحولات قانونگذاری می باشد . تحقیق از نوع کاربردی و توسعه ای و روش انجام آن توصیفی و تحلیلی بوده و روش گرد آوری اطلاعات به دو صورت کتابخانه ای و انتیرتنی است . نتایج تحقیق بیانگراین است که در فقه اسلامی اعم از عامه و خاصه اکثر فقها توکیل زن در طلاق را پذیرفته اند و قانون مدنی نیز رد این زمینه از فقه تبعیت نموده است .