سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسین شایقی – دکتری برق قدرت دانشگاه محقق اردبیلی
محمد قیامی – دکتری برق مخابرات
فرشید مستوفی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی انرژی
سعید لطفی ترازویی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی انرژی

چکیده:

دراین مطالعه امکان سنجی استفاده از منابع انرژی های تجدید پذیر درمناطق دورافتاده بصورت مستقل از شبکه توزیع برق و با هدف تامین برق با هزینه کمترو با درنظر گرفتن تامین مطمئن بارصورت میگیرد دراین مقاله متغیرهای بهینه سازی با هدف بهبود عملکرد فنی و اقتصادی سیستم ترکیبی با توجه به نیاز بار و میزان انرژی خورشیدی و بادی و نیز وضعیت منابع ابی منطقه مورد ارزیابی قرار میگیرند تا طرح پیشنهادی با کمترین هزینه عملیاتی و اجرایی و تامین برق مورد نیاز منطقه انجام گیرد داده های بادسنجی و تابش مورد استفاده مربوط به نواحی شمال غرب ایران استان اردبیل بوده و جهت کمینه سازی از الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچگان استفاده شده است نتایجحاصل از شبیه سازی استفاده از منابع تجدید پذیر برق آبی کوچک بادی و خورشیدی به صورت ترکیبی را درمنطقه مورد نظر با هدف تامین مطمئن بار درطول سال میسر می کند ترکیب به دست آمده دارای کمترین هزینه احداث و بهره برداری و با طول عمر ۲۰ ساله درنظر گرفته شده است.