سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

داود حسن زاده رضائیه – کارشناس ارشد هوافضا ، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
مهرداد بزاززاده – استادیار دانشکده مهندسی هوافضا، دکترای هوافضا، دانشگاه صنعتی مالک ا
فرهاد صفری – کارشناس ارشد دریا، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
ابولحسن میرحسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد هوافضا، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده:

ضرایب آیرودینامیکی، MD، زوایای حمله بالا